Poparcie dla Ukrainy

Internetowe archiwum kwartalnika Zesłaniec zostanie w 2024 roku przeniesione do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Szukaj w "Zesłańcu"

Numer 87 (2021)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Liliana Światek: Wydział Przedszkolny Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR w latach 1943–1946
Liliana Światek: Wydział Przedszkolny .... Tablica 1
Liliana Światek: Wydział Przedszkolny .... Tablica 4
Ewa Kowalska: Tajemnice syberyjskich sosen. Ustalenia nieupamiętnionych miejsc pochówku obywateli II RP deportowanych do obwodu archangielskiego
Adam Czesław Dobroński: Wspominanie sybiraków
Milena Zatylna: Ksiądz Józef Kuczyński – duszpasterz, przywódca, łagiernik
Ks. Błażej Michalewski: Kazachstan ma nowego biskupa
Dominik Abłamowicz: Światowy Dzień Sybiraka 2021 w Katowicach połączono z odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci sędziego Józefa Zemły (1887-1941)
Jan Józef Kalisz: Hrubieszowscy Sybiracy
Relacje z zesłania
Henryk Paprocki - Tam był głód jak czort
Kronika
Lilianna Światek - Wystawa czasowa "Syberia.Głosy z Północy"
Regał z książkami
Wokół polskiej obecności w Rosji. Sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia.
Maksymilian Marks,: Zapiski starca
In Memoriam
Karolina Kaczorowska (1930-2021). II Rzeczypospolita odchodzi w cień

Numer 86 (2021)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Anna Maria Stogowska: Od młodzieńczych fascynacji do naukowych opracowań o Syberii Gustawa Zielińskiego
Antoni Kuczyński: W kręgu badaczy prawa zwyczajowego Kazachów
Maria Bożena Kuczyńska: Józef Czapski – los polskiego żołnierza na "Nieludzkiej ziemi"
Adam Czesław Dobroński: Droga przez ciekawe i godne życie
Ks. Edward Walewander: Duch rosyjski a wychowanie
Relacje z zesłania
Witold Anastaziuk - Przyczynek do losu rodzin z Podlasia
Kronika
Kierunkowskazem było hasło "droga"
Apel Muzeum Pamięci Sybiru
Regał z książkami
Ks. Edward Walewander: Człowiek i książka
Martyna Chodykin-Wnęczak: Stukot kół. 12 historii Zesłańców Sybiru
"Wrocławskie Studia Wschodnie", nr 24 (2020)
Piotr Głuszkowski (red.): Syberia. Wizje literackie – wizje dokumentalne
Monika Odrobińska: Dzieci wygnane. Tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej. Prawdziwe historie
In Memoriam
Stanisław Ciesielski (1954–2020)

Numer 85 (2021)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Marcin Zwolski: Muzeum marzeń Sybiraków
Laurka imieninowa dla kierownika Delegatury Ambasady RP w Semipałatyńsku
Sylwia Szarejko: O Sybirze w eterze
Tomasz Danilecki: "Syberyjska gorączka"
Okładka książki Krzysztofa Gilewicza "Polska wieś Wierszyna w syberyjskiej tajdze"
Krystyna Śliwowska: Pod opieką komunistów. Polski Dom Dziecka w Bolszoj Jerbie w latach 1943-1946
Anna Pyżewska: Ubi tu, Gaius… Syberyjskie dzieje Wincentego i Albiny Migurskich
Krzysztof Sadurski: Historie rodzinne. Życie Franciszka Brydeckiego – wychowanka ks. Krzysztofa Szwermickiego i Józefa Kalinowskiego
Relacje z zesłania
Stanisława Chęcińska - Córka ideowca
Kronika
Apel Muzeum Pamięci Sybiru
Dyplom Naukowo-badawczego Centrum "Ustna Historia" Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
Regał z książkami
teksty Wojciech Śleszyński, wywiady Tomasz Danilecki: Syberyjski Białystok
Przemysław Borowik: Powroty z Sybiru w XVIII-XX wieku
na podstawie relacji Danuty Pietrzak,scenariusz i grafika Paweł Piechnik Sybir. Moja historia, Tom I
"Zesłaniec" w internecie

Numer 84 (2021)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Albin Głowacki: O zesłańcach polskich – studentach w Swierdłowsku (1944-1946)
Lilianna Światek: Repatriacja polskich domów dziecka z ZSRR do Polski w 1946 r
Maria Bożena Kuczyńska: Eugeniusz Bodo – aktor – życie jak w bajce i śmierć w sowieckim łagrze
Piotr Głuszkowski: Biblioteka polsko-syberyjska – historia, najnowsze publikacje i przyszłość
Anna Zapalec: Krótki przewodnik po Kołymie: miejsca niezwykłe – Tiońka
Relacje z zesłania
Michał Jasudowicz: Przez Sybir do Polski
Pro Memoria
Edward Walewander: Roman Dzwonkowski SAC, Kustosz pamięci Polaków na "nieludzkiej ziemi"
Jan Orłowski: Pamięci ks. prof. Romana Dzwonkowskiego
Hanna Pawłowska: Adam Wołk (1929-2021)
Anna Zapalec: Kobiece dotknięcie Syberii. Wspomnienie o Aleksandrze Szemioth
Kronika
Krzysztof Walewander: Język rosyjski w szkole
Apel Muzeum Pamięci Sybiru
Regał z książkami
Grażyna Legutko: "Wyrosłam na Rosjankę…". Historia Marii – jakuckiej córki…
Maria Andrzejewska, Aleksander Pawłowicz: Do zobaczenia w kraju! Splątane losy pewnej rodziny
W łagrach i na zesłaniu, „"Tak było…Sybiracy"
Adam Wołk: Wspomnienia z północnego Kazachstanu

Numer 83 (2020)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Franciszek Rosiński OFM: Benedykt Polak – największy polski podróżnik średniowieczny i współodkrywca Azji Środkowej
Joanna Drabczyk-Syty: Józef Zemła (1887-1941) sędzia, sybirak, więzień niemieckiego obozu KL. Mauthausen-Gusen
Ks. Błażej Michalewski: Polscy zesłańcy w Armii gen. Władysława Andersa
Jolanta Załęczny: Archiwalia z kolekcji sybirackiej dokumentujące zesłańcze losy Stanisława Ciska
Dyplom uznania dla kwartalnika "Zesłaniec"
Joanna Arvaniti: Polskie dzieci Syberii
Monika Odrobińska: Dzieci wygnane
Relacje z zesłania
Eugenia Wójcik:Pracowaliśmy, żeby dostać chleb i przeżyć
Kronika
Joanna Arvaniti: Konferencja naukowa w Ułan Ude
Apel Muzeum Pamięci Sybiru

Numer 82 (2020)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Sylwia Szarejko: Jak współcześnie uczyć historii? Muzeum Pamięci Sybiru i próba "oswojenia" odbiorcy z "trudną" tematyką
Wojciech Marciniak: Siedemdziesiąt pięć lat od powrotów Polaków z Sybiru
Ewa Kowalska: "… my już wiemy." – garść refleksji o wspomnieniach osób deportowanych w latach 1940-1941
Eugeniusz Pryczkowski: Przemoc i gwałt, czyli jak Rosjanie wyzwalali Kaszuby
Ks. Błażej Michalewski: Poświęcenie pomnika bł. ks. Władysława Bukowińskiego
Grzegorz Pełczyński: Sławni w Polsce bardowie rosyjscy
Relacje z zesłania
Wspomnienia Giennadija Berezowskiego o rodach Wasilewskich i Szucińskich
Braiłówka – wspomnienia rodzinne Jarosława Michałowskiego
Kronika
Marek Machowski: Zofia Wężyk-Machowska(14 I 1923 – 26 IX 2019)
"Zesłaniec" w internecie
Regał z książkami
Albin Głowacki, Stanisław Jurkin (red.) Dają świadectwo prawdy. 30 lat Oddziały Łódzkiego Związku Sybiraków
Ewa Kicińska: Modlitewnik z Cytadeli, Tropem losów mojej rodziny

Numer 81 (2020)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Dmitriy Panto: Funkcjonowanie urzędu spieckomendantur NKWD w północnym Kazachstanie w latach 1936-1956
Ks. Błażej Michalewski: Anna Rudnicka – polska bohaterka wiary z Tajynczy
Antoni Kuczyński: Wędrujacy księża
Tadeusz Isański: Historycy Kazachstanu z Naukowo-Badawczego Centrum Ustnej Historii przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Abaja w Ałmaty dokumentują polskie ślady
List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich
Grzegorz Pełczyński: Kazachstańscy Polacy. Kompendium
Relacje z zesłania
Łucja Walczak: Głód był nie do zniesienia
Kronika
Antoni Kuczyński: Publikacje Anny Milewskiej-Młynik
Gazeta polonijna "Rodacy"
Regał z książkami
Wojna i Pamięć”, nr 1/2019. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Anatol Diaczyński: O tych zapomnianych powiedzcie choć słowo
"Zesłaniec" w internecie

Numer 80 (2020)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Adam Czesław Dobroński: Patronował "Zesłańcowi"
List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich
Beata Żyłkowska: Trzydzieści lat reaktywowanego Związku Sybiraków
Gazeta polonijna "Rodacy"
Franciszek Nowiński: Ostatni carscy zesłańcy – Stanisław Parkot-Wójt
Franciszek M. Rosiński OFM: Maurus Kluge – franciszkanin wśród Polaków na Dalekim Wschodzie
Grażyna Legutko: "Wyrosłam na Rosjankę" - historia Marii, jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego
Anna Fastnacht-Stupnicka: Gonia i Mira. W 80. rocznicę zesłania
Relacje z zesłania
Teofila Kieruzel: Ciągle myślało się o jedzeniu
Kronika
Antoni Kuczyński: Pamięć i pożegnanie
Zbigniew Wójcik: Przez tundrę i tajgę – czyli o wędrówkach Wiesława Krawczyńskiego po sowieckich łagrach
Regał z książkami
A. Szemioth (red.) przy współpracy J. Ryby:Księga Sybiraków. Znaki Pamięci 2006-2018, część IV
Małgorzata Dziura: Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego
Wojciech Lada: Pożytki z katorgi
Andriew Sokołow, Weronika Bielajewa-Saczuk: Świat Ajnów oczyma Bronisława Piłsudskiego. Kolekcje Kunstkamery
"Zesłaniec" w internecie

Numer 79 (2019)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Sylwia Szarejko: Eksponaty Muzeum Pamięci Sybiru
Coraz bliżej odbudowy kościoła w syberyjskim Białymstoku
Anna Brus: Syberia w rodzinie
Maria Domańska-Nogajczyk,Tomasz Wójcik: Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa profesor Wiktorii Śliwowskiej
Gazeta polonijna "Rodacy"
Błażej Michalewski: Kazachstańska odyseja o. Serafina Kaszuby
Albin Głowacki, Wojciech Marciniak: Ludwik Jerzy Jan Rossowski(1933-2019)
Halina Terlecka: wiersze
Relacje z zesłania
Tadeusz Węgrzyński: "A jeśli chodzi o Białystok…”
Teresa Nowak: Wspomnienia z Kazachstanu (1951-1956)
Kronika
Antoni Kuczyński: Nagroda za najlepszą książkę roku
Regał z książkami
Kalina Jaskólska, Maria Markiewicz, Beata Żyłkowska: Związek Sybiraków w Polsce (po reaktywowaniu) 1988-2018
Jerzy Chociłowski: Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem
G. Pełczyński (red.): Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX-początek XX wieku)

Numer 78 (2019)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Adam Dobroński: Wojsko młodym – szkoły junackie
Anna Rudawcowa: wiersz
Lilianna Światek: Domy dziecka dla dzieci polskich w Kazachstanie w latach 1943-1946
Lilianna Światek: Domy dziecka dla dzieci polskich w Kazachstanie w latach 1943-1946 [tabela 12]
Lilianna Światek: Domy dziecka dla dzieci polskich w Kazachstanie w latach 1943-1946[tabela 18]
Anna Rudawcowa: wiersze
Relacje z zesłania
Feliks Milan: Ucieczka z "Maksyma Gorkiego"
Kronika
Wojciech Marciniak: Na Uniwersytecie Łódzkim powstało Archiwum Sybiraków
Irena Kępa: Wspomnienie o Reginie Madej-Janiszek
Halina Terlecka: wiersze
Regał z książkami
Teresa Zielińska: (O)Polskie Antypody
Lucjan Buchalik (red.)Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano
"Zesłaniec" w internecie

Numer 77 (2019)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Anna Maria Stogowska: Córka zesłańców syberyjskich Marcelina Rościszewska (1875-1949)
Anna Fastnacht-Stupnicka: Rycerski ród Turnów
Gazeta polonijna "Rodacy"
Ewa Kowalska: Przekaz prawdy i chęć zapomnienia – garść refleksji
Relacje z zesłania
Waldemar Zenon Kiljanek: Wspomnienia syberyjskie
Kronika
Joanna Arvaniti: Wystawa "Znani nieznani. Polacy światu"
Ewa Elżbieta Deoniziak: Najmłodszy Kawaler Orderu Virtuti Militari
Ryszard Sławczyński: Jubileusz 25-lecia Narodowo-kulturalnej Autonomii Polaków „Nadzieja” w stolicy Buriacji Ułan Ude na Syberii
Coraz bliżej odbudowy kościoła w syberyjskim Białymstoku
Regał z książkami
"Sybir" – nowy periodyk nowego muzeum
Kalendarz Związku Sybiraków
"Zesłaniec" w internecie

Numer 76 (2019)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Agnieszka Kaniewska: Polscy zesłańcy w Kraju Narymskim na początku XX wieku
Sergiusz Leończyk: Życie religijne polskich włościan-przesiedleńców na Syberii. Przełom XIX-XX w
Zofia Wężyk-Machowska: Najdłuższa podróż Jadwigi Godlewskiej-Wężyk
Grzegorz Pełczyński: Represje wobec duchowieństwa Archidiecezji Ormiańskokatolickiej we Lwowie podczas drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu
Gazeta polonijna "Rodacy"
Relacje z zesłania
Zofia Wierzchowska: Rodzina jest wszystkim
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Kronika
Beata Żyłkowska: VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków
Regał z książkami
Władysław Masiarz: Związek Sybiraków w Polsce 1928-1939
Danuta Tyszyńska-Kownacka: W stulecie dramatów syberyjskich rodaków. Dzieje V Dywizji Syberyjskiej
Listy do redakcji:Zofia Wężyk-Machowska

Numer 75 (2018)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Dariusz Radziwiłłowicz: Państwa sojusznicze i rządy Aleksandra Kołczaka wobec polskich organizacji politycznych i wojskowych na Syberii oraz Dalekim Wschodzie w latach 1917-1920
Anna Milewska-Młynik: Bronisław i Józef Piłsudscy. Król Ajnów i Marszałek Polski
Coraz bliżej odbudowy kościoła w syberyjskim Białymstoku
Bronisław i Józef Piłsudscy. Król Ajnów i Marszałek Polski
Anna Dorota Potocka: Odnalezienie i identyfikacja „Portretu Bronisława Piłsudskiego” ze spuścizny rodziny Piłsudskich – zagadnienia konserwatorskie i historyczne
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Władysław M. Łatyszew: Pobyt Bronisława Piłsudskiego w miejscowości Rykowskoje na Sachalinie
Relacje z zesłania
Danuta Pietrzak: Wspomnienia
Centrum książki polskiej na Syberii
Kronika
Anna Kozak: Bronisław Piłsudski – wystawowe tournée
Marietta Kalinowska-Bujak: Ślady Ajnów na Śląsku – wspominamy Bronisława Piłsudskiego
Regina Madej-Janiszek: Uroczystość odsłonięcia w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej tablicy upamiętniającej 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków – 29 czerwca 2018 roku
Ania Milewska-Młynik nie żyje
Regał z książkami
Anna Maria Stogowska: Edukacja, emancypacja, charytatywność. Płockie organizacje kobiece XX wieku
Julia Świderska FCM: Doktor ze Lwowa. Ksiądz Henryk Mosing (1910-1999). Lekarz, pedagog, duszpasterz
Wiesław Caban, Swietłana A. Mulina (red.): Polacy – Syberia. XVIII-XIX wiek, tom 3. Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych. „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”.
"Zesłaniec" w internecie

Numer 74 (2018)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Krzysztof Sadurski: Bitwy powstania styczniowego
Celina Riedl: Zbrodnia katyńska i masowe deportacje rodzin ofiar
Ks. Błażej Michalewski: Tam gdzie Bóg pośle. Działalność duszpasterska ks. Józefa Kuczyńskiego
Anna Małgorzata Kietlińska: Polscy badacze Syberii w interpretacji plastycznej Pauliny Kopestyńskiej
Coraz bliżej odbudowy kościoła w syberyjskim Białymstoku
Relacje z zesłania
Ks. Józef Kuczyński: Z posługą duszpasterską w Kazachstanie
Kronika
Ryszard Sławczyński: O dniach kultury polskiej w Chakasji 29 listopada – 3 grudnia 2017 roku. Jubileusz 20-lecia czasopisma „Rodacy” oraz Zespołu Folklorystycznego Syberyjski Krakowiak
Joanna Arvaniti: Nowa edycja wystawy Polscy badacze Syberii
Regina Madej-Janiszek: Strażnik pamięci o losach pozostałych na nieludzkiej ziemi
Piotr Popławski: Wyjątkowa wystawa w wyjątkową rocznicę – „Zbrodnia 1940” w Białymstoku
Gazeta polonijna "Rodacy"
Regał z książkami
Sergiusz Leończyk: Cmentarze polskie na Uralu i Syberii
Ryszard Sławczyński: Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie
Feliks Trusiewicz: Hawryłko
"Zesłaniec" w internecie

Numer 73 (2018)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Anna Maria Stogowska: Droga do niepodległości braci Macieszów: Aleksandra i Adolfa, synów zesłańców urodzonych w Tomsku
Anna Milewska-Młynik: Jan Witort – z polskich więzień na "stepy kirgiskie"
Adam Czesław Dobroński: Religia w ZSRS w relacjach Sybiraków – lotników
Kartka pocztowa wysłana do Józefa Orła przez rodzinę
Maria Magdalena Blombergowa: Echa z dołów śmierci Charkowa i Miednoje
Anna Brus: Polski Sybir... Jana Trynkowskiego czyli skarb małych historii
Relacje z zesłania
Bronisław Zaleski: Stepy kirgiskie
Coraz bliżej odbudowy kościoła w syberyjskim Białymstoku
Kronika
Małgorzata Dziura: Bohaterzy kartek z kalendarza
Monika Szarejko: "Noc 10 II 1940". Pamiętamy
"Zesłaniec" w internecie
Regał z książkami
Józef Tęcza: Wspomnienia
Franciszek Nowiński: Syberia w życiu Polaków. Od XVII do początków XX wieku
Henryk z Miroszowic Ślepowron Miroszewski: Pamiętnik z czasów wojny(oprac. Paweł Budziński)
ks.Zbigniew Jacuński: Nieopublikowane teksty zesłańców na ziemie nieszczęść, łez i cierpień Rosji i Polski. Antologia
Jonas Witartas (Jan Michał Witort,1853‒1903): Rinktiniai raštai, tom I (oprac. Auksuolė Čepaitienė)

Numer 72 (2018)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Marcin Zwolski: Z Białegostoku do Ostaszkowa i Stalinogorska. Deportacje 1944-1945
Eugeniusz Mironowicz: Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi
Andrzej Kotecki: Golgota Wschodu w medalierstwie. Medale martyrologiczne w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie
Joanna Pater: Przez Kraj Wschodzącego Słońca. Polskie sieroty syberyjskie w drodze do ojczyzny
"Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie". Zbiórka funduszy na odbudowę polskiego kościoła
Antoni Kuczyński: Syberia we Wrocławiu
Bogusław Kosel: Nowe skarby w Muzeum Pamięci Sybiru
Gazeta polonijna "Rodacy"
Monika Szarejko: "Mój Bóg był cierpliwy…” – religijność wśród zesłańców motywem wystawy czasowej Muzeum Pamięci Sybiru
Relacje z zesłania
Stanisław Skowroński: Wspomnienia z zesłania
Kronika
Wojciech Marciniak: "Sybir: modlitwa – wiara – nadzieja – przetrwanie". Londyn - Akademia z okazji 77, rocznicy masowych deportacji Polaków na Syberię
Anna Małgorzata Kietlińska: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX-początek XX wieku)”. Pułtusk 15-17 listopada 2017 r.
Anna Milewska-Młynik: Spotkanie wigilijne Sybiraków
Regał z książkami
Ks. Zbigniew Jacuński: Skrawek "żyznej ziemi"
H. Chudzio, Z. Kolenda, J. Kulpińska (red.): Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – sybiracy i młodzież
Sergiusz Leończyk: Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku
Polacy z Wilna i ze Żmudzi na zesłaniu. Pamiętnik Józefa Bogusławskiego i księdza Mateusza Wejta
Bohdan Tkaczuk: Wspomnienia z nieznanych łagrów
"Zesłaniec" w internecie

Numer 71 (2017)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Albin Głowacki: Na pomoc zesłańczej edukacji
Wojciech Marciniak: Problem repatriacji polskich zesłańców z ZSRR w stosunkach polsko-radzieckich w latach 1944-1947
"Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie". Zbiórka funduszy na odbudowę polskiego kościoła
Andrzej Niedziela: Powrót z Mandżurii w 1921 roku przez morza i oceany do Ojczyzny
Kongres Polaków w Rosji
Joanna Arvaniti: Polskie drogi do niepodległości
Dobromiła Teresa Bystrzycka: Przeszłość w pamięci ukryta
"Zesłaniec" w internecie
Elżbieta Smułkowa: W stepach północnego Kaukazu. Bałka, czyli parów
Centrum książki polskiej na Syberii
Relacje z zesłania
Bronisława Bejda i Wacław Borkowski: Ważniejsze epizody z pięcioletniego pobytu rodziny Borkowskich na „nieludzkiej ziemi”
Franciszek Staniul: Z gimnazjum do łagrów
Swietłana Mulina: Migranci wbrew swojej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej
Kronika
Monika Szarejko: "Operacja polska" NKWD 1937-1938 – wystawa czasowa Muzeum Pamięci Sybiru
Z życia Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego
Władysław Masiarz: Wierszyna - polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłópow polskich na przełomie XIX i XX wieku
Regał z książkami
Anna Brus (opr.): Pamiętnik Emila Dybowskiego. Seria: Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795-1918)
Tak było... Sybiracy, tom 15 – Syberyjskie szlaki polskich zesłańców 1940-1946, i tom 16 – Oni przetrwali
Tak było... Sybiracy. Spis książek z tej serii, wydawanej przez Komisję Historyczną Związku Sybiraków Oddział w Krakowie

Numer 70 (2017)

Anna Stogowska: Zesłańcy syberyjscy uczestnicy partyzantki „Zemsta Ludu” w 1833 r. na terenie Mazowsza
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Weronika Kiszenia: Rodziny polskie w Irkucku w latach 50-70. XIX wieku
"Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie". Zbiórka funduszy na odbudowę polskiego kościoła
Błażej Michalewski: Punkt 26 – AŁŻIR (Akmoliński Łagier Żon Zdrajców Ojczyzny)
Anna Milewska-Młynik: Eugeniusz Bodo – aktor – sybirak
Elżbieta Smułkowa: W Tomsku
Sybir - doświadczenia | pamięć
Relacje z zesłania
Stanisław Jagiełłowicz: Prawie siedem lat na zesłaniu
Kronika
Wojciech Marciniak: Losy Polaków na Wschodzie w XIX-XXI wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Budujemy Muzeum na stulecia
Wojciech Śleszyński: W Białymstoku powstała nowa placówka muzealna – Muzeum Pamięci Sybiru
Joanna Arvaniti: Syberia i Polacy
Odszedł od nas Przyjaciel
REKLAMA  Л. К. Островский: Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века
Regał z książkami
M. Korejwo (wybór i wstęp): "Druga repatriacja" ludności polskiej z ZSRR na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962.
Grzegorz Pełczyński: Mniejsze mniejszości i inne szkice
Wiesława i Mirosław Wójcikowie (red.): Pamiętnik wygnańca z roku 1863. Spisał z własnych przeżyć Lucjan Zawistowski

Numer 69 (2017)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Wasyl Chaniewicz: O społeczności wsi Białystok i o parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego
"Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie". Zbiórka funduszy na odbudowę polskiego kościoła
Piotr Hlebowicz: Był taki kościół
Agnieszka Królczyk Polskie relacje z Sachalinu – koniec XIX wieku
Stanisław Dzienisiewicz: Kozielsk, przedpiekle Katynia
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Anna Milewska-Młynik: Spełnione życie Mariana Jonkajtysa
Relacje z zesłania
Michał Wołoszczak: W dalekiej Jakucji
Kazimierz Kotowski: Z rodzinnej wioski na zesłanie
Kronika
Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz: Wspomnienia z wyprawy śladami Pradziadka Wacława Sieroszewskiego(czerwiec 2016)
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Budujemy Muzeum na stulecia
Joanna Arvaniti: Sprawozdanie z obchodów 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskigo
Regał z książkami
Л. К. Островский: Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века
Piotr Hlebowicz, Natalia Rykowska, Aleksandra Ślusarek: W. Caban, J. Legieć (red.):Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku. Szkice historyczne, materiały dokumenty
W. Masiarz: Wierszyna polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010. Z dziejów dobrowolnej emigracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku
B. Michalewski: Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolicki w sowieckim Kazachstanie w latach 1936-1990
Albin Głowacki (red): Sybir. Doświadczenia – Pamięć

Numer 68 (2017)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Beata Długajczyk: Feliks Lachowicz – drohobyczanin, Sybirak
Regina Madej-Janiszek: Pamięć o Polakach zmarłych, zamęczonych i pogrzebanych w syberyjskiej oraz kazachstańskiej ziemi
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Elżbieta Smułkowa: Wspomnienie z Narymskiego Kraju
Relacje z zesłania
Maria Sadłowska: Kazachstan, mama i ja
Elżbieta Pancer-Koteja: Syberia – kronika z lat 1940-1946
Kronika
Franciszek Nowiński: Rdzenne narody Syberii w pracach polskich badaczy. Pamięci Edwarda Piekarskiego (1858-1934)
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Budujemy Muzeum na stulecia
Zbigniew Wójcik: Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie za rok 2016
Małgorzata Dziura: Kalendarz syberyjski
"Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie". Zbiórka funduszy na odbudowę polskiego kościoła
Regał z książkami
Katarzyna E. Kość-Ryżko: Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etnopsychologiczne
Piotr Hlebowicz, Natalia Rykowska, Aleksandra Ślusarek: Wołanie ze stepów. 80. Rocznica deportacji Polaków z Ukrainy sowieckiej na Stepy Kazachstanu. 1936-2016
Stanisław Tokarczuk (red.): Kresowiacy. Sybiracy lubińscy
Tadeusz Kukiz: Madonny polskich losów w XX wieku
Okładka str. 3 - "Zesłaniec" w internecie

Numer 67 (2016)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Anna Maria Stogowska: Listy z Syberii Ignacego Orpiszewskiego
Eugeniusz Niebelski: Benedykt Dybowski o misjonarzu Syberii Wschodniej – ks. Krzysztofie Szwermickim
Antoni Kuczyński: O starym irkuckim cmentarzu
Antoni Kuczyński: Zdjecie B. Piłsudzkiego
Michał Bronowicki: Historia portretu Bronisława Piłsudskiego autorstwa Adomasa Varnasa
Maciej Wyrwa: Rola i miejsce Kościoła katolickiego w życiu Polaków w Kazachstanie
Andrzej Kotecki: Marynarska martyrologia na Wschodzie. Mokrawy - Charków - Kozielsk – Katyń
Regina Madej-Janiszek: 20 lat w służbie środowiska Sybiraków oraz nauki. Jubileusz kwartalnika "Zesłaniec"
Relacje z zesłania
Ryszard Kwiek: Mamie z podziękowaniem
Wanda Pietrzak: Samotne dzieciństwo
Maria Sadowska: Zesłanie na Syberię w oczach polskiego dziecka
Kronika
Zbigniew Wójcik: Sprawozdanie z prac Komisji Badań nad Historią Syberii
Mirosław Grudzień: "Z niego my wszyscy…" – w hołdzie wieszczowi
Małgorzata Basaj, Bogumiła Rusiecka: Spotkanie inicjujące organizację obchodów 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego
Anna Milewska-Młynik: Obchody w Muzeum Niepodległości
Weronika Kiszenia: Irkuckie "Ogniwo"
Regał z książkami
Poliaki na Ałtaje. Ałtaj w Polsze (XVIII-XXI w w). Polacy na Ałtaju. Ałtaj w Polsce, Barnauł 2013; Poliaki na Ałtaje, Barnauł 2013.
Syberia w listach i dokumentach zesłańców (1928-1946)
Anna Herbich: Dziewczyny z Syberii. Prawdziwe historie
Andrzej Sieroszewski: Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny
Syn dwuch narodow. Katałog rabot chudożnika A. Macedonskogo
Okładka str. 3 - "Zesłaniec" w internecie
Ks. Błażej Michalewski: Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolicki w sowieckim Kazachstanie w latach 1936–1990

Numer 66 (2016)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Anna Maria Stogowska: Muzyk na syberyjskim zesłaniu w Tobolsku. Konstanty Wolicki (1805-1863)
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Antoni Kuczyński: Społeczno-kulturowe obrazy Kazachstanu w listach Adolfa Januszkiewicza
Ks. Błażej Michalewski: Głosiciele Dobrej Nowiny w Kazachstanie. Lata 1936-1990
Grzegorz Pełczyński: Z Kazachstanu do Polski. Uwagi o repatriacji
Aneta Pankiewicz: Sytuacja polskich zesłańców na Syberii w okresie II wojny światowej
Relacje z zesłania
Eugeniusz Kunz: Wygnany z cichej własnej chaty
Józef Mackiewicz: Udało się nam przetrwać
Kronika
Zofia Wężyk-Machowska: Jak powstał album filmów edukacyjnych "Martyrologia Polaków zesłanych na Syberię"
Regał z książkami
Stanisław Kalisz: Syberyjski trans
Польские ссыльные в Сибири во второй половинеXVIII — начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири. Сб. науч. тр., ред. С. А. Мулина, А. А. Крих, Я. Легеч, О. О. Тарабанова, Л. Волчык
Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII i początku XX wieku w oczach rosyjskiej administracji, przesiedleńców i ludności rosyjskiej, pod red. S. A. Muliny, A. A. Krich, J. Legiecia,O. O. Tarabanowa, Ł. Wołczyka

Listy do redakcji
Okładka str. 3
Okładka str. 4

Numer 65 (2015)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Ks. Błażej Michalewski: Wspólnoty wierzących w Kazachstanie w latach 1936-1990
Anna Milewska-Młynik: Losy Teodozji Lisiewicz...
Stanisław Fudali: Marzenia o kawałku niezapisanego papieru
Roman Duda: Stanisław Fudali (1929-2015)
Anna i Roland Młynkowie: Bolesław Szostakowicz(3 X 1945 - 17 VII 2015)
Robert Szyjanowski: Mangystau świat na dnie
Relacje z zesłania
Maria Milewska: Wspomnienia z Mandżurii
Halina Ziemińska: Wspomnienia z dzieciństwa
Kronika
Franciszek Nowiński: Polscy zesłańcy na Syberii od połowy XVIII do początków XX wieku. Konferencja w Omsku
Małgorzata Król: Konferencja "Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości"
Regina Madej-Janiszek: Uroczyste spotkanie w Muzeum Niepodległości z okazji 75 rocznicy masowej wywózki Polaków...
Iwona Biedulska: O życiu i śmierci Stanisława Fudalego
Regał z książkami
Janusz Kobryń (red.): Młodzież wobec historii…
Zbigniew Tomanek: Wspomnienia rodzinne. Sześć lat za Uralem (1940-1946)
Alfred Florian Tomanek: Listy z podróży (lata 1940-1950)
Jerzy Kostiuk: Czy tak być musiało?

Numer 64 (2015)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Maria Magdalena Blombergowa: Słońce dzieciństwa gaśnie przed świtem. Losy dzieci wywiezionych z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR
Kościół św. Elżbiety we Lwowie
Maria Bożena Kuczyńska: "Nazywano Ojca Szaleńcem Bożym". Bp. Władysław Rafał Kiernicki OFMConv. Duszpasterz i zesłaniec(1912-1995)
Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik: Karol Lubicz Chojecki – konfederat barski na zesłaniu
..reklama.. Anna Kubajak: Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci
Anna Milewska-Młynik: Seweryn Gross w Semipałatyńsku
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Relacje z zesłania
Józef Pysz: W szponach NKWD
Edward Wierzbicki: Obrazki z dzieciństwa w syberyjskiej tajdze
Kronika
Piotr Hlebowicz: 80 rocznica deportacji Polaków do Kazachstanu
Regał z książkami
Karina Gaibulina: Adolf Januszkiewicz. 24 lata na zesłania na Syberii. Pomiędzy "cywilizacją" a "światem półdzikim"
S. Rosenbaum, D. Węgrzyn (red.): Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pamięć
Anna Rudawcowa: Spadające gwiazdy

Numer 63 (2015)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Jarosław Jaskólski: Historia i symbolika X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Sławomir Z. Frątczak: Muzeum Katyńskie – Monument katyński
Apel: Muzeum Katyńskie
Ewa Kowalska: Jeńcy obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Losy ich rodzin w świetle ich korespondencji oraz dokumentów radzieckich
Karolina Szymkowska: Wierni przysiędze Hipokratesa. Lekarze ze Starobielska
Tomasz Szczepański: Martyrologia Polaków w ZSRR na łamach prasy podziemnej socjalistycznego nurtu opozycji w PRL
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Małgorzata Ruchniewicz: Fotograficzna wędrówka po „Archipelagu Gułag”
Relacje z zesłania
Józef Jagiełło: Relacja weterana wojen
Józef Dumański: Mój pobyt w Rosji Sowieckiej
Kronika
Ewa Wołk-Sore: Wspomnienie o Andrzeju Kuhnie
Adam Wołk: Dwudziesta piąta rocznica Oddziału Związku Sybiraków w Puławach
Anna Kubajak: V edycja konkursu historycznego w województwie śląskim
Regał z książkami
Ewa Kowalska: Młyny czasu. Jan Boroń, od Orzechówki do Starobielska
Poliaki w Sibiri: ot powstancew 1863 g. do sowremiennoj Polonii. Kollektiwnaja naucznaja monografija
Anna Hejczyk: Sybiracy pod Kilimandżaro. Tangeru. Polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców

Numer 62 (2015)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Maciej Machcewicz: "Przecież jutro wyjedziemy do kraju,do Polski". Życie codzienne polskich zesłańców na Syberii w latach 1940-1946
Apel: Muzeum Katyńskie
Monika Kościukiewicz: Losy rodziny Prejznerów z Ponikłej w światle pamiątek przekazanych do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru
Anna Milewska-Młynik: Ludy północno-wschodniej Syberii w pracach Leopolda Niemirowskiego
Małgorzata Dziura: Z posługą duszpasterską na Syberii
Relacje z zesłania
Grażyna Świątecka: Wspomnienie o Mamie
Apel: Muzeum Pamięci Sybiru
Kronika
Albin Głowacki: Spotkania z południową Syberią
Informacja Konsulatu Generalnego RP w Irkucku: Pamięci powstańców zabajkalskich
Informacja Konsulatu Generalnego w Irkucku: Uroczysta ceremonia nie odbyła się…
Zbigniew Wójcik: Z prac Komisji Badań nad Historią Syberii (2014) Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
Zofia Wężyk-Machowska: Post scriptum do "Podróży do przeszłości"
Regał z książkami
Remigiusz Bielewicz, Mieczysław Sikora: Biogramy i wspomnienia Sybiraków płockich
Anuradha Bhattacharjee: Druga ojczyzna. Polskie dzieci tułacze w Indiach
Swiditelstwa iż proszłogo. Iz archiwa Kotłasskoj obszczestwiennoj organizacji „Sowiest” sobrannogo I. Dubrowinoj, Wypusk I. (Z archiwum kotłaskiej społecznej organizacji „Sumienie”, zebrane przez I. Dubrowinę. Zeszyt I)
Wojciech Franciszek Marciniak: Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947
Anna Rudawcowa: Oczy dziecka. Wiersze, bajki, kołysanki. posł. J. Fiećko

Numer 61 (2014)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Życzenia
Agnieszka Czarkowska: Na straży pamięci – rozmowa z profesorem Albinem Głowackim, członkiem Rady Muzealnej Muzeum Wojska.(w strukturach tej jednostki funkcjonuje powstające Muzeum Pamięci Sybiru)
Apel: Muzeum Pamięci Sybiru
Ewa Kowalska: Sybir w pamięci oficerskich rodzin deportowanych w głąb ZSRR w latach 1940-1941
Stanisław Fudali: Patriotyzm, czy gesty quasi-patriotyczne?
Apel do Prezesów Oddziałów Związku Sybiraków
Antoni Kuczyński: Syberyjski szlak Ojca Albina Janochy
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Janusz M. Paluch: Rozmowa z Aleksandrą Szemioth, prezesem zarządu krakowskiego oddziału Związku Sybiraków
Janusz Kamocki: Spotkanie z Kazachstanem
Leonid Ostrowski: Wkład Polaków w rozwój i przemysłowe zagospodarowanie Syberii
Relacje z zesłania
Danuta Roszkiewicz z d. Szumińska: Wakacje życia. Wspomnienia z wywózki dzieci polskich z Druskiennik do Ufy w czerwcu 1941 r.
Kronika
Bogusław Kosel: Noc 10 lutego… deportacja leśników i osadników wojskowych w głąb ZSRS z 9 na 10 lutego 1940 roku. Wystawa czasowa w Muzeum Wojska w Białymstoku
Franciszek Nowiński: Polscy badacze wschodniej Syberii w XIX w.
Regał z książkami
Michał Książek: Jakuck. Słownik miejsca
Aleksandra Rzepkowska: Sybiracy: Wspólnota – pamięć – narracja. Studium antropologiczne

Numer 60 (2014)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Agnieszka Czarkowska: "Kiedy nas już nie będzie..." – Rozmowa z Tadeuszem Chwiedziem, prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Apel: Muzeum Pamięci Sybiru
Łukasz Koniarek: "Znak i karabin do ręki bierzem" czyli wystawa o powstaniu styczniowym i jego rządzie w Ossolineum
Sylwia Brzyska: Zamknięta przestrzeń więziennej celi – kobiety w sowieckich więzieniach podczas II wojny światowej, na podstawie wspomnień Beaty Obertyńskiej "W domu niewoli"
Beata Obertyńska: Suplikacje
Relacje z zesłania
Janusz Bogdan Naruszewicz: Wspomnienia zesłańca do Kazachstanu
Kronika
Witold Kowalski: Polska honoruje w Japonii Bronisława Piłsudskiego
Antoni Kuczyński: List Antoniego Kuczyńskiego przekazany prof. dr. Koichi Inoue
Monika Andrasz-Mrożek: Japońskie szlaki Bronisława Piłsudskiego – galeria online Archiwum Narodowego w Krakowie
Wiesław Krawczyński: Rada Naukowa Związku Sybiraków
Artur Międzyrzecki: Pieśni
Apel do Prezesów Oddziałów Związku Sybiraków
Regał z książkami
Adam Czesław Dobroński: Miasta województwa podlaskiego
Swietłana A. Mulina, Anna A. Krich: Polacy w Zachodniej Syberii. Słownik biograficzny
Piotr Derdej: Brześć 1939
Mieczysława Łysik: Wspomnienia z Sybiru 1940-1946
Olga A. Ozierowa: Poliaki zapadnoj Sibiri w usłowijach prowiedenija czrezwyczajnoj polityki w 1920-je – 1930-je gody. Monografia (Polacy z Zachodniej Syberii w warunkach prowadzenia nadzwyczajnej polityki w latach 20-tych – 30-tych). Monografia

Numer 59 (2014)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Agnieszka Czarkowska: Wychować lepsze pokolenia – rozmowa z Tadeuszem Truskolaskim, prezydentem Białegostoku
Apel do Prezesów Oddziałów Związku Sybiraków
Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło: Postawy ziemianek polskich w czasie powstania styczniowego w latach 1863-1864 w białoruskich guberniach Kraju Północno-Zachodniego
Apel - budowa Transpolarnej Magistrali Kolejowej zwanej Martwą Drogą
Adam Czesław Dobroński: Przypadki Polaków w Wierchoturie (1863-1864)
Andrzej Niedziela: Od niemieckiej lotnej dywizji do V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii
Stanisław Fudali: "Siódme – nie kradnij", a jak uczciwie żyć?
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Relacje z zesłania
Tadeusz Konopacki: Wspomnienie o Witoldzie lub Wiktorze Skwarczewskim, synu ziemi podlaskiej, ur. w 1870 r., który za działalność patriotyczną w 1902 r. został skazany na katorgę i zesłany na Sybir bez prawa powrotu do Ojczyzny
Edward Poważyński: Z zapisków Sybiraka, żołnierza Brygady Karpackiej
Kronika
Mieczysław Szewczuk: O wystawie Hilarego Gilewskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
Małgorzata Jurecka: Moje wspomnienia z Karagandy
Regina Madej-Janiszek: Wieczór kazachstański z Adolfem Januszkiewiczem
Oleg Ugriumow, Janusz Kobryń: Pamięć nie zna granic
Regał z książkami
Stanislawa-Sabine Chobian-Chéron: Les Coquelicots de L’espérance, ou la lettre a Staline d`une jeune Polonaise
Stanisława Chobian-Cheron: Wędrowne Maki
Anna Maria Stogowska : W służbie ludzi i Ojczyzny. Aleksander Maciesza (1875-1945)
T.P. Roon, E.A. Ikonnikowa, G.W. Matiuszkow, M.M. Prokofiew, J.A. Samorian, K. Czerpakowa (red.): Istorija i kultura koriennych narodow Dalniego Wostoka. Materiały mieżdunarodnoj naucznoj konferencji, poswiaszczennoj 150-letju co dnia rożdienija L. J. Szternberga i 145-letju co dnia rożdienija B. O. Piłsudskogo (g. Jużno-Sachalinsk, 7-9 nojabrja 2011 g.
В. А. Ханевич (red.): Поляки в Томском крае 1920-1940 гг. (сборник архивных документов и материалов)
Alla Gryc (red.): Wspomnienia deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939-1956
Henryk Kanikuła: Kurhan Polki

Numer 58 (2014)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Agnieszka Czarkowska: Pokazać hart ducha – rozmowa z Robertem Sadowskim, dyrektorem Muzeum Wojska i oddziału Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Apel do Prezesów Oddziałów Związku Sybiraków
Franciszek Nowiński: Sybiracy i polscy zesłańcy w pamiętniku Benedykta Dybowskiego
Jerzy Fiećko: Anna Rudawcowa, poetka na wygnaniu
Anna Zapalec: Golgota Gułagu – Butugyczag (relacja z podróży po Kołymie)
Relacje z zesłania
Bohdan Rudawiec: Z rozkazu najwyższych władz…
Donat Poważyński: Zniewolone dzieciństwo
Apel - budowa Transpolarnej Magistrali Kolejowej zwanej Martwą Drogą
Kronika
Tomasz Dudek: "Zesłaniec" – kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Barbara Noworolska: Mandżurskie spotkanie
Bogusław Kosel: 10 lat "Polonii Tomskiej" i Dni Kultury Polskiej (Tomsk, 11-13 X 2013)
Joanna Okoń: Syberyjska lekcja historii
Regał z książkami
Tomasz Grzywaczewski: Przez dziki Wschód
Dorota Sula : Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937
Maria Kalczyńska, Krystyna Rostocka, Adam Wierciński (red.): Kresowianie na świecie
Listy do redakcji

Numer 57 (2013)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Ewa Ziółkowska: Zesłańcza wigilia Tomasza Zana
Jolanta Załęczny: Syberyjskie losy powstańców styczniowych w świetle ich pamiętników
Jan Twardowski: Dawna wigilia
Sylwia Trzeciakowska: Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku – główne założenia
Tomasz Augustynowicz: Okręg kołymski
Olga Zdybek: Macierzyństwo i rodzicielstwo na syberyjskim zesłaniu
Relacje z zesłania
Klara Rogalska: Z "nieludzkiej ziemi" do Polski
Zygmunt Fabiński: Nareszcie przyszedł ten dzien
Jadwiga Chorąży-Kwapiszewska: Wspomnienia wojenne córki leśnika z Puszczy Białowieskiej(Fragmenty)
Danuta Żukowska, Bogusław Żukowski: Zesłańcze wspomnienia z Gramatuchy w relacji dzieci gajowego z Hajnówki (Fragmenty)
Kronika
Dagmara Dworak: Niezwykłe spotkanie po 73 latach…
Jadwiga Choraży-Kwapiszewska: Spotkanie w Puszczy Białowieskiej, zesłanych do "pasiołka" Gromatucha
Jolanta Hryniewicka, Walenty Jabłonski: XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamieci Polskiego Sybiru w dniach 5-6 września 2013 roku w Białymstoku
Regał z książkami
Halina Wisniewska: Ścięte korzenie
Jan Szubert (oprac. Zofia Strzyżewska) : Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego
Mieczysław Karaszewski: Mam marzenia
L. G. Sażajewa (red.): Сборный научый каталог предметов материалной и духошой културы полского народа из фондов историко-этнографического музея "Шушенскоие" (Podsumowujacy naukowy katalog przedmiotów kultury materialnej i duchowej narodu polskiego ze zbiorów historycznoetnograficznego muzeum "Suszenskoje")
Jerzy Kobryń i Janusz Kobryń (red.): Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. Część trzecia
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"

Numer 56 (2013)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Adam Czesław Dobroński: Osiedla polskie w Afryce ,  tabela (str. 13) ,  podpis pod fotografią (str. 35)
Danuta Sedlak: Polski cmentarz na równiku
Herkulan Wróbel OFM: Przez Syberię do Ameryki Południowej. Opowieść o ojcu Justynianie Maciaszku OFM,współtwórcy polskiego ośrodka duszpasterskiego w Argentynie
Jolanta Aniszewska: Ocalona pamięć. Relacje sybirackie zgromadzone w zespole "Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii"Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
Informacja wydawnicza dla Prezesów Oddziałów i Kół Związku Sybiraków
Eugeniusz Niebelski: Sesja poświęcona Powstaniu Styczniowemu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz przemówienie bp. Cyryla Klimowicza
Oferta wydawnicza dla Oddziałów i Kół Zwiazku Sybiraków oraz Szkół im. Zesłańców Sybiru
Relacje z zesłania
Ludwika Turowska: Sześć lat na zesłaniu
Anna Charchan: W 1949 na Sybir nas zesłali...
Teresa Gospodarczyk: Wywiezieni na Sybir
Kronika
Aneta Hoffmann: Ogólnopolska kampania edukacyjna Fundacji Kresy-Syberia ::10 luty 1940 – pamiętajmy o Sybirakach" – edycja 3
Mirosław Grudzień: Nagroda literacka dla Anatola Diaczyńskiego w Stalowej Woli
Sylwia Trzeciakowska:Międzynarodowa Szkoła Muzeologii "Rosja – XX wiek: dialog pokoleń", Perm-36, Federacja Rosyjska/
Ewa Ziółkowska: Wręczono nagrody "Przeglądu Wschodniego" 2012
Regał z książkami
A. Kuczyński i M. Marczyk (red.): Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku/
Anna Rudawcowa: Wiersze z Sybiru
Anna Gomóła, Jan Michał Witort: Wprowadzenie do antropologii pokolenia "ludzi naukowych"
Janusz Kamocki: Egzotyczne podróże etnografa. Azjatyckie wędrówki i poszukiwania polskich zesłańców w ZSRR

Numer 55 (2013)

Spis treści, Od redakcji
Jolanta Załęczny: Powstanie styczniowe 1863-1864.Wydarzenia, konsekwencje, pamięć
Apel do czytelników "Zesłańca"
Monika Janczewska: Powstanie styczniowe na Litwie – historia pewnej okolicy
Joanna Arvaniti: Syberyjskie wątki w życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego
Oferta wydawnicza dla Oddziałów i Kół Zwiazku Sybiraków oraz Szkół im. Zesłańców Sybiru
Ewa Ziółkowska: Górka powstańców styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim
Informacja wydawnicza dla Prezesów Oddziałów i Kół Związku Sybiraków
Relacje z zesłania
Ks. Stanisław Matraś: Etapem przez Ural na Sybir
Antoni Gaszyński: Czarna sukienka
Kronika
Jolanta Załęczny: Na marginesie wystawy "Gorzka chwała – Cieniom stycznia 1863 r."
Edyta Justyna Kaczmarczyk: Oko w oko z Syberią
Paweł A. Budziński: Uzupełnienie notatki biograficznej Izabelli Kauckiej
Antoni Kuczyński: Sergiusz Leończyk z Abakanu laureatem nagrody Zygmunta Glogera
Krzysztof Hejke: 150 rocznica powstania styczniowego
Ryszard Kwiek: Kultywowanie etosu Sybiraków przez Związek Sybiraków w Elblagu
Antoni Kuczyński: O zacnym Jubilacie słów kilka
Edyta Justyna Kaczmarczyk: Studenckie rozmowy o powstaniu styczniowym
Mieczysław Kopeć: Nowe informacje o gen. Józefie Kopciu
Regał z książkami
Grajcie echa, grzmijcie skały. Powstanie styczniowe w dolinie Prądnika we wspomnieniach jego uczestników, relacjach prasowych i poezji
Marek Koprowski: Tropami bolszewickiej "Pożogi",
Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939
"My, Sybiracy", 2012, nr 23
W. A. Haniewicz: Poljaki w Tomskie (XIX-XX ww). Biografii

Numer 54 (2013)

Spis treści, Od redakcji
Krzysztof Sadurski: Dzieje Macieja Lecha i jego rodziny w latach 1838-1921
Tomasz Augustynowicz: Okręgowe miasto Jakuck
Wasyli Haniewicz: Przyczynek do historii masowych rozruchów obywateli polskich…
Ewa Rogalewska: Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939
Apel do czytelników "Zesłańca"
Ewa Ziółkowska: Coś po mnie we Lwowie zostanie
Relacje z zesłania
Irena Świdlik: Wspomnienie z tułaczki syberyjskiej…
Lucyna Wojno: Tułaczka przez śniegi Syberii
Kazimierz B. Grenczak: Fatalny traf na Nowy Rok
Oferta wydawnicza dla Oddziałów i Kół Zwiazku Sybiraków oraz Szkół im. Zesłańców Sybiru
Kronika
Edyta Justyna Kaczmarczyk: Wyjeżdżano z bagażem pełnym planów i nadziei
Dagmara Dworak: Drogami pamięci syberyjskiego zesłania rodziny Żukowkskich
Jolanta Załęczny: Intelektualna przygoda z ogromnym ładunkiem emocjonalnym
Piotr Sobolewski: Aby nie został zapomniany
Regał z książkami
Kazimierz Sobolewski: Moja droga do Polski
Piotr Cichoracki: Stołpce-Łowcza-Leśna 1924. II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych…
Krzysztof Walaszczyk: Srodkowy Wschód w latach II wojny swiatowej. Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie
Stefania Skowron-Markowska: Z Oksfordu na Syberie. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej

Numer 53 (2012)

Spis treści, Od redakcji
Janusz Kamocki: Polskie Boże Narodzenie
Zesłańcze wigilie
Jolanta Załęczny: Wiersze pisane w drodze. Na marginesie twórczosci Ludwiki Biesiadowskiej-Szklarek
Relacje z zesłania
Stanisław Lasek: Wspomnienia Kresowiaków – Sybiraków
Kronika
Wojciech Narębski: Hołd zmarłym w Uzbekistanie Polakom – żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie i osobom cywilnym…
Henryk Majewski: Tablica poświęcona pamięci Edwarda Duchnowskiego
Regał z książkami
S. Teresa Antonietta Frącek: Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822-1895
Anna Dembowska: Polacy na północy Rosji. Album o polskich miejscach pamięci
Wspomnienia pisane głodem...Relacje członków Związku Sybiraków w Stargardzie zesłanych w czasie II wojny światowej do ZSRR

Numer 52 (2012)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Damian Bienias: Życie codzienne syberyjskiej V Dywizji Strzelców Polskich w okresie jej stacjonowania w Nowonikołajewsku na Syberii w 1919 roku
Barbara Noworolska: Ojca mego droga z Syberii do Armii gen. W. Andersa
Stanisław Fudali: Upojenie powrotem. Wspomnienia ówczesnego małolata
Jolanta Załęczny: "Wywieziono was na Sybir…”. O walorach edukacyjnych wystawy "Sybiracy 1940-1956”
Apel do nauczycieli historii i języka polskiego oraz dyrektorów szkół
Relacje z zesłania
Jadwiga Telega: Syberia to był mój uniwersytet życia
Krystyna Jacek: Przeżylismy Syberię
Kronika
Maria Bożena Kuczyńska: XII Marsz "Żywej Pamięci Polskiego Sybiru"…
Sylwia Trzeciakowska: I Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Sybir. Wysiedlenia - losy - świadectwa”, "
Aneta Hoffmann: Upamiętnienie losów żołnierzy Armii Andersa
Henryk Majewski: Siedemdziesiąta rocznica wyjścia Polskich Sił Zbrojnych z ZSRR do Iranu
Paulina Pawłowicz: "Dobrze byłoby napisać książkę…”
Jolanta Załęczny: Znaki pamięci o Sybirakach z XIX i XX wieku w Polsce i w Rosji. Informacja o konkursie
Henryk Majewski: Wspomnienie
Regał z książkami
Anatol Diaczyński: Tętęt koni przez wieki
B.S. Szostakowicz, M. Wołos, P. Głuszkowski (red.): Polscy badacze Syberii
Władysław Antoni Czarnecki: Wspomnienia sapera z 5 Dywizji Syberyjskiej…
Bartosz Jastrzębski,: Krasnojarsk zero
Zbigniew Niedźwiedzki: W piekle zesłania. Tutaj będziecie żyć, pracować i tu zdechniecie!

Numer 51 (2012)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Agata Markiewicz: Wygnańczy los czy samotność w ojczyznie - rodziny zesłańców styczniowych wobec przygotowań do wyjazdu na wygnanie
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Anna Maria Stogowska: Okrętem na zesłanie. Edmund Płoski na Sachalinie
Damian Bienias: "Lodowy marsz” V Dywizji Syberyjskiej oraz okoliczności powrotu jej żołnierzy do Polski na statku "Jarosław”
Relacje z zesłania
Aleksandra Śmigielska: Jak wrócimy do Ojczyzny
Kronika
Agnieszka Kaniewska: Syberia – w poszukiwaniu przeszłości i przyszłosci
Regina Madej-Janiszek: Promocja książek na temat duchownych zesłańców syberyjskich w 1863 roku
Pożegnanie Sybiraczki
Lala Rosenthal (Szczanowska): Śp. Urszula Paszkowska (Trella)
Regał z książkami
Wacław Sieroszewski. Zesłaniec – etnograf – literat – polityk
Krystyna Orzechowska-Juzwenko: Dlaczego? – Wspomnienia syberyjskie i inne
Listy do redakcji

Numer 50 (2012)

Okładka
Spis treści, Od redakcji
Nekrolog: Edward Duchnowski
Sergiusz Leończyk: Polonia w Minusińsku – wczoraj i dzis
Anna Milewska-Młynik: Droga do Syberii, czyli podróż więźnia
Andrzej Niedziela: Od Klukwiennej do Harbina
Danuta Siwiec: Wołyńska lekcja historii i tolerancji
Wiesław Krawczyński: "Zesłaniec” nadal w potrzebie
Marzena Pleszkun: Sybiracy na ziemi kłodzkiej. Od repatriacyjnych wagonów do działalności związkowej (1946-2011)
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Zofia Weżyk-Machowska: Podróż do przeszłosci
Relacje z zesłania
Ryszard Glijer: Droga Sybiraka do wojska gen. Władysława Andersa
Kronika
Zofia Daniszewska: "Klub pod Baobabem" we Wrocławiu
Bożena Dudzińska: XII Zjazd Sierot Syberii
Jan Stanisław Tumiłowicz: Wspomnienie
Antoni Kuczyński: Zmarł nagle - wspomnienie o Krzysztofie Walczaku
Regał z książkami
Martin J. Bollinger: Flota GUŁagu. Stalinowskie statki śmierci: transporty na Kołymę
E. N. Tumanik: Jozef Adamowskij i stanowlenije parachodstwa w Zapadnoj Sibiri w sieriedinie XIX wieka
J. Dobrynina (red.): Leopolda Niemirowskiego podróz po Syberii Wschodniej
"My, Sybiracy”, nr 22, 2011,
S. Teresa Antonietta Frącek RM: Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822-1895,
Listy do redakcji

Numer 49 (2011)

Okładka
Życzenia świąteczne
Teofil Lachowicz: Zagłada 5 Dywizji Syberyjskiej (przyczynek)
Anna Rudawiec: W sybirskiej chacie
Paweł Aleksandrowicz: Tragiczne losy byłych żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej
Marian Jonkajtys: Opłatek Sybiraków
Sergiusz Leończyk: V Syberyjska Dywizja Strzelców Polskich i zakończenie jej działalnosci w guberni Jenisejskiej (1919–1921)
Anna Rudawiec: Golgota
Elżbieta Gruchot: Zapomniane ślady poznańskiego okręgu Związku Sybiraków
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Oksana Polańska: Spuścizna naukowa mongolisty Józefa Kowalewskiego (1801-1878) w archiwach Rosji
Dorota Niedźwiecka: Z armią Andersa - pod baobaby. Dzieci z Czarnego Lądu
Relacje z zesłania
Marian Cybulski: Życie "na wolności"
Wojciech Narębski: Moja droga od wileńskich Łukiszek przez Gorki, Buzułuk do 2 Korpusu
Aniela Kłosinska: Zesłańczy los
Maria Nowodworska: Moje przeżycia niewolnicze
Adam Wołk: Trzecie Boże Narodzenie na Syberii
"Zesłaniec" w internecie
Kronika
Ewa Ziółkowska: Odszedł wielki duszpasterz
Zbigniew J. Wójcik: Pomnik Józefa Kowalewskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Regina Madej-Janiszek: Spotkanie w Muzeum Niepodległosci z cyklu "Przez tundrę, tajgę i stepy – śladami polskich zesłańców”
Aleksandra Szemioth: Nasze pożegnanie
br. Marcin Guzik: Misjonarz z Kazachstanu
Antonina Dzikowska: I krajowy zjazd dyrektorów szkół i placówek noszących imię Zesłańców Sybiru. Nowy Sącz 2-4 czerwca 2011 roku
Bohdan Rudawiec: Anny Rudawcowej rozmowy z Syberią
Regał z książkami
Kazimierz Omiljanowicz: Syberia niejedno ma imię – trzeci tom wspomnień
Ewa Ziółkowska: Petersburg po polsku
Teofil Lachowicz: Echa z Nieludzkiej Ziemi
Martin J. Bollinger: Flota GUŁagu. Stalinowskie statki śmierci: transporty na Kołymę
Maria Kalczyńska, Krystyna Rostocka i Elżbieta Trela-Mazur (red.): Kresowianie na Śląsku Opolskim
Listy do redakcji

Numer 48 (2011)

Okładka
Zdjęcie statuetki nagrody "Kustosz Pamieci Narodowej im. Grzegorza Jakubowskiego"
Podpis do zdjęcia statuetki
Nagroda "Kustosz Pamieci Narodowej im. Grzegorza Jakubowskiego" dla Zwiazku Sybiraków
Statuetki nagrody "Kustosz Pamieci Narodowej im. Grzegorza Jakubowskiego" na chwilę przed wręczaniem ich laureatom
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
List Instytutu Pamięci Narodowej
Tadeusz Chwiedź dziękuje za przyznanie nagrody
Laureaci nagrody "Kustosz Pamieci Narodowej im. Grzegorza Jakubowskiego"
Elżbieta Dworzak: Polskie dzwony na Dalekim Wschodzie
"Zesłaniec" w internecie
Sergiusz Leończyk: Polskość syberyjskich cmentarzy. Szkice z przeszłosci
Ryszard Sawicki: Żyjemy tylko przeszłością
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Relacje z zesłania
Mieczysław Chudziakiewicz: Jedno polskie życie
Kazimierz Grenczak: Ze Lwowa do Gliwic przez Kazachstan
Kronika
Ewa Maria Ziółkowska: Nagrody "Przeglądu Wschodniego" 2010
Ewa Maria Ziółkowska: Z rodu Szostakowiczów
Michał Bronowicki: Ekspedycja dokumentacyjno-badawcza do Kazachstanu
Joanna Arvaniti: Wernisaż wystawy "Portrety polskich sybiraków" autorstwa Pauliny Kopestyńskiej
Hubert Chudzio: "Wyszli z ziemi niewoli...W 70. rocznicę układu Sikorski-Majski". Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
Danuta Sedlak: Odbudujemy polski cmentarz w Ugandzie!
Bronisław Przesmycki: Benedykt Dybowski i Syberia
Regał z książkami
S. Ciesielski: Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953,
T. Olszański: Kresy Kresów. Stanisławów,

Numer 47 (2011)

O. Łucjan Kulikowski: Gdzie był Bóg?
Elżbieta Trela-Mazur: Dzieci polskie deportowane w czasie II wojny światowej na Wschód
Irena Tańska: Dzieci na zesłaniu
Anna Milewska-Młynik: Młodzi Polacy wśród Kazachów
Ryszard Rybicki: Na syberyjskim zesłaniu. Przyczynek do rozważań o pracy dzieci
Stanisław Fudali: Wbite w pamięć dziecięcą
Danuta Dziedzic-Sedlak: Z tajgi pod baobaby
Dorota Świerkot: Rozmowa z Dziadkiem
Początek wielkiej drogi
Na tułaczym szlaku
Relacje z zesłania
Lech Trzaska: Przez Syberię do Indii
Andrzej Wiejak: Moja Syberia wspominana po latach
Kronika
Danuta Sedlak: Znaki sybirackiej tułaczki na Czarnym Lądzie
Mieczysław Greczyło: Stan liczbowy wychodźców w osiedlach w Afryce Wschodniej
Robert Chudzia: Otwarcie Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
Celina Riedl: Kolęda Sybiraków
Marian Jonkajtys: Kresowe dzieci
Regał z książkami
Łucjan Z. Królikowski: Pamietnik Sybiraka i tułacza
Łucjan Z. Królikowski: Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950
Lynne Taylor: Polskie sieroty z Tengeru. Od Syberii przez Afrykę do Kanady 1941-1949
Józef Golema: Dopust boski
Igor Strojecki: Leon Barszczewski (1948-1910). Od Samarkandy do Siedlec
Wspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych. Częśc druga
Lista darczyńców
Listy do redakcji

Numer 46 (2011)

S. Teresa Antonietta Frącek RM: Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Święty abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Część III
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Zofia Strzyżewska: "Dziennik mojej niewoli" Juliana Sabińskiego czyli o doli zesłańczej dawnej i nowszej
Aleksandra Rzepkowska: Motyw stroju kobiecego w listach pisanych na zesłaniu w latach pięćdziesiątych XX wieku. Studium przypadku
Relacje z zesłania
Karol Malinowski: O pobycie na zesłaniu
Stanisława Siomkajło (siostra M. Alicja): Wspomnienia wojenne. Rozrzuceni po świecie
Artur Międzyrzecki: Pieśni
Kronika
Wiesław Krawczyński: Syberyjski szlak Józefa Piłsudskiego
Tadeusz Żaba: Medal Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego dla Wiesława Krawczyńskiego
Dom im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie
"Wolność, granice, moc, szacunek"
Zułów 143 lata później
Danuta Szelatyńska: Współpraca Związku Sybiraków z Zespołem Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
Bronisław Przesmycki: Symbolika pamięci
Leopold Lewin: Sonet kazachstański
Regał z książkami
Wiesław Adamczyk: Kiedy Bóg odwrócił wzrok, Tłumaczenie Ewa Ledóchowicz
"My, Sybiracy", nr 21/2010
Marek A. Koprowski: Podolskie klejnoty
Zofia Wężyk-Machowska: Retrospekcja. Z Baranowicz przez Syberię do Gdańska
Helena Morawska-Stec: Wacław Zaleski (1868-1913). Wspomnienia rodzinne
Andrzej Eligiusz Paszkiewicz: Zbyt ciekawe dzieciństwo
Krzysztof Gilewicz: Polska wieś Wierszyna w syberyjskiej tajdze
Dariusz Radziwiłłowicz: Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie 1918-1920
Konkurs o wypędzonych Polakach w czasie II wojny światowej

Numer 45 (2010)

Boże Narodzenie
Bosy pastuszek
S. Teresa Antonietta Frącek RM: Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Święty abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Część II
Elżbieta Kamińska: Porucznik Andrzej Jakóbkiewicz – zesłaniec postyczniowy i jego fotografie syberyjskie
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Aleksandra Szemioth: Deportacje obywateli polskich na Syberię oraz represje sowieckie na kresach wschodnich II RP po 17 września 1939 roku
Relacje z zesłania
Ludka Znojko: Przeżycia wojenne
Kronika
Anna Milewska-Młynik: XXV jubileuszowy zjazd łagierników żołnierzy Armii Krajowej. Warszawa 27-31 maj 2010
Sławomir Hordejuk: Michał Jan Gruszecki (1814-1892). Zapomniany badacz Syberii
Tatiana Niedzieluk: Codzienność polskich zesłańców na Syberii – przegląd kolekcji archiwalnych
Regał z książkami
Wiesław Krawczyński: Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach
B. S. Szostakowicz (red.): Wospominanija iz Sybiri: memuary, oczerki, dniewnikowyje zapisy polskich politiczeskich ssylnych w wostocznuju Sibir pierwoj połowiny XIX stoletija (Wspomnienia z Syberii. Pamiętniki, szkice, dzienniki polskich zesłańców politycznych przebywających we wschodniej Syberii w pierwszej połowie XIX wieku)
Listy do redakcji

Numer 44 (2010)

Pamiętajmy o nich
Pamięci Janusza Krupskiego (1951-2010), kolegi i prawego człowieka
Janusz Kurtyka (1960-2010) - historyk
Maciej Płażyński (1958-2010). Marszałek, Prezes, Człowiek dobrej woli
Andrzej Przewoźnik (1963-2010). Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczęństwa
Władysław Stasiak (1966-2010)
Święty Zygmunt Szczęsny Feliński
S. Teresa Antonietta Frącek RM: Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Święty abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Część I
Adam Czesław Dobroński: Misja porucznika Józefa Dobrostańskiego. Dramatyczny raport
Wiesław Krawczyński: Apel do czytelników "Zesłańca"
Nasze rodowody: Maciej Dęboróg-Bylczyński - zesłaniec do Saratowa i Rostowa
Relacje z zesłania
Marian Dziedzic: Tułaczka
Antoni Kuczyński: Posłanie do dyrekcji Szkół im. Zesłańców Sybiru oraz kadry nauczycielskiej szkół podstawowych i średnich
Kronika
Irena Tańska: VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków w 2010 roku w Szymbarku k. Gdańska
Ojciec Leszek Mitoraj: Ojciec Stanisław Golec - redemptorysta
Zofia Helwing: Miejsce na ziemi ojca Stanisława Golca
Krystyna Jaśniewicz: Ostatnie pożegnanie
Regał z książkami
Mariusz Chrostek: "Jeśli zapomnę o nich...". Powikłane losy polskich więźniów politycznych pod zaborem rosyjskim
Dzieje wojenne i powojenne szlachty podlaskiej
Anna Fastnacht-Stupnicka: Zostali we Lwowie

Numer 43 (2010)

Wspomnienie o śp. Edwardzie Duchnowskim (1930-2010)
Nekrolog - Edward Duchnowski
Jerzy Wągrodzki: Cytadela Warszawska - przedsionek Syberii
Barbara Pokorska: Aleksander Sochaczewski i jego malarski reportaż z zesłania
Katarzyna Rękas: Bez domu i chleba
Relacje z zesłania
Stanisław Czyżyński: Wspomnienia
Henryk Owczarek: Urywki wspomnień mojego zesłania na Sybir
Nasze rodowody: O Hilarym Gilewskim. W Karagandzie i Radomiu
Kronika
Aleksandra Markiewicz: Życie Jana Turno
Marek Słupek: Benedykt Dybowski (1833-1930)
Regał z książkami
Halina Kierska: Kędy kazachski step....
Aktualnyje woprosy istorii zsyłki uczastnikow janwarskogo polskogo wosstanija
Helena Nikiel: Myśmy tutaj szli. Wspomnienia z zesłania

Numer 42 (2010)

Jerzy Gruszczyński: Zapomniane wojsko. Rozkaz Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego do 5.Dywizji Strzelców Syberyjskich
Aleksandra Rzepkowska: Tabu ciała i płci w pamiętnikach Sybiraczek
Henryk Skirgajło: Moje syberyjskie zielone lata
Relacje z zesłania
Tadeusz Habczyński: Od deportacji do repatriacji
Nasze rodowody: Aleksander Bagiński
Kronika
Zofia Lech: Korespondent rosyjski o porządkach w Warszawie w XIX w.
Krystyna Żemralska: To dla mamy
Bolesław Włodarczyk: Syberyjska opowieść
Irena Tańska: IX Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (2009)
Sergiusz Fiel: Wzajemne (nie)zrozumienie po nalewce z muchomorów
Pożegnanie Antoniego Zwolaka
Regał z książkami
Wasyli Haniewicz: Tragedia syberyjskiego Białegostoku
Hieronim Warachim: Kapucyni – sybiracy
Genowefa Maria Olsińska: Syberia zachowana w pamięci
Alicja Barańska-Szafrańska, Janusz Sobieraj: Grodzisk Mazowiecki, Archangielsk, Tobolsk, czyli o zesłaniu do odległych guberni...
Wiesław Krawczyński: Apel do Czytelników Zesłańca

Numer 41 (2009)

Kolęda dzieci polskich w Kazachstanie
Michał Głuszkowski: Z wizytą u potomków polskich osadników w Wierszynie
Zofia Lech: Ignacy Ceyzik – doskonały fałszerz i rzeźbiarz
Izabella Migal: Przekazywanie nieprzekazywalnego. Literatura wobec obozów sowieckich
Maria Radomska: Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie – druh Ryszard Kaczorowski (na 90-te urodziny)
Oleg N. Szułbajew: Zesłańcy polityczni w okręgu minusińskim – uczestnicy powstania 1863 roku w Polsce
Listy do redakcji
Relacje z zesłania
Roman Wojtyło: W tajgach Sybiru i na stepach Ukrainy
Kronika
Janusz Kamocki: O wędrówkach Wiesława Krawczyńskiego po sowieckich łagrach
Wiesław Krawczyński: W hołdzie zesłańcom Sybiru. Tablica pamiątkowa w Krakowie
Listów Barbary Zięby ciąg dalszy
Wspomnienie. Walerian Wysocki
Mieczysław Kopeć: Jubileusz 10-lecia Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
XI zjazd Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka – 28 maja/1 czerwca 2009
Regał z książkami
Józef Włodek: Wspomnienia z lat 1944-1946; Skierniewice 1962
Katarzyna Kość: Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR
Anna Kubajak: Sybir i Syberia w dziejach Narodu Polskiego; Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci
Tadeusz Brzeziński: Służba Zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946
Jan Kanas: Podolskie korzenie
Wiesław Krawczyński: Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach
Antoni Kuczyński, Mirosław Marczyk (red.): Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej
Шимон Токажевски (Токаржевски): Сибирское лихолетье

Numer 40 (2009)

Leonid Ostrowski: Polscy wojskowi na Syberii (1904-1920)
Maria  Głuszkowska: Kiedyś to były żmije...
Agata Cutter: Losy kobiet w radzieckich obozach pracy (1920-1953)
Stanisław Fudali: Gasnące mrzonki  i wschodzące mgliste nadzieje (wspomnienia ówczesnego małolata)
Relacje z  zesłania
Anna Urbanowicz: Relacja z domieszką sarkazmu
Tadeusz Trościanko: Wspomnienia lwowianina
Kronika
Ewa Ziółkowska: Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za 2008 rok
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Z archiwalnej teczki
Joanna Arvaniti: Wystawa „Polscy badacze Syberii”
Adam Wołk: Dwudziesta rocznica rejonowego oddziału Związku Sybiraków w Puławach
Listów Barbary Zięby ciąg dalszy
Regał z książkami
Bronisław Zaleski: Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich
Józef Broda (opr.): Wśród śniegów i bagien tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940
Francesca Michalska: Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce. Wspomnienia
Ofiarom Golgoty Wschodu – Wspomnienia
Jerzy Kobryń (red): Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych
Agnieszka i Michał Domagała: Syberia z okna misjonarza

Numer 39 (2009)

Antoni Kuczyński: Dwie rocznice (1928-1939) – (1988-2008). Dwa jubileusze Związku  Sybiraków
Ewa Jackowska: Deportacja na Sybir – wsparcie społeczne jako moderator stresu
Jan Starczewski: Przez Sybir do szkół junackich na ziemiach faraonów i Mojżesza
Maria Grzegorowska: Zapamiętane
Irina Nikulina: Rola polskich zesłańców z życiu kulturalnym zachodniej Syberii w XIX wieku
Relacje z  zesłania
Gryzelda Nizioł Lachocka: Niezapomniane jutro
Eugeniusz Lachocki: W drodze na Syberię
Kronika
Barbary Zięby listów z Syberii ciąg dalszy
Regał z książkami
W.W. Gaponienko, E.W. Siemionow: Polskije politiczeskije ssylnyje w choziajstwiennoj i kulturnoj żizni Zabajkalia pierwoj połowiny XIX wieka
Irena Stasiewicz-Jasiukowa: Ksiądz Stanisław Rojek
Łucjan Z. Królikowski: Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950

Numer 38 (2009)

Teofil Lachowicz: Zaginęło 100 tysięcy polskich jeńców
Piotr Stanek: „Wrócić musza przede wszystkim Polacy z Rosji” – Radio Wolna Europa a repatriacja Polaków z ZSRR
Ryszard Sawicki: Szczęście w nieszczęsciu
Tatiana Niedzieluk: Dokumenty syberyjskiego przedstawicielstwa  Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej jako źródło do analizy demograficznej polskiej ludności katolickiej na Syberii na początku lat 20. XX wieku
Roland Młynik: Usole i Irkuck w pracach Stanisława Katerli
Maria Radomska:  Franciszek Dyonizy Cywiński – członek spisku braci Dalewskich w Wilnie i jego potomni
Ewa Ziółkowska: „Stary niedźwiedź” nas  uratował
Relacja z zesłania
Adam Cz. Dobroński: Relacje sybiraczek – żołnierzy Pomocniczej Służby Kobiet
Irena Bereśniewicz: Wspomnienia
Mieczysław Martusewicz: Wspomnienie z lat zsyłki na Sybir 1949-1956
Kronika
Anna Milewska-Młynik: Na marginesie XXIII zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
Maria Radomska: Jak „krasnoarmiejec” szukał w polsce krewnych swego dziadka powstańca z 1863 roku
Ewa Ziółkowska: Ślad urywa się w Mińsku
Antoni Kuczyński: Bronisław Piłsudski na monetach Narodowego Banku Polskiego
Antoni Kuczyński: Monety sibirackie
Danuta Sedlak: Sybiraczka-Afrykanka Krystynia Pryjomko-Serafin laureatką Nagrody im. Sergia Vieira de Mello.
Krystyna Świrniak-Mateuszuk: X jubileuszowy ogólnopolski zjazd Klubu Pawłodarczyka 26-30 czerwca 2008
Regał z książkami
Agnieszka Grędzik-Radziak: Deportacje i problematyka okołozesłańcza 1988-2007. Zarys bibliografii

Numer 37 (2009)

Edward Duchnowski: Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków z okazji 80-lecia jego utworzenia (1928) oraz 20-lecia reaktywowania w roku 1988
Wiesław Krawczyński: Zamarzłym – tam...
Danuta Sedlak: Tułacze szlaki
Jewgienij W. Siemionow:Legion Polski w Wierchnieudińsku w latach 1918-1919
Jan Paweł Wiśniewski: Działalność wojskowa Jana Skorobohatego-Jakubowskiego na  Syberii 1918-1920
Relacje z  zesłania
Danuta Tęczarowska: W kołchozie Ak-Buzał
Kronika
Jan Belina: Kalendarium Związku Sybiraków
Irena Tańska: VIII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Karty pocztowe wydane z okazji jubileuszu 80-lecia Związku Sybiraków
Ewa Ziółkowska: Borowiczanie
Regał z książkami
S. Leończyk: Polskie karty w historii Minusińska
A. W. Remniew: Rossija Dalnogo Wostoka. Imperskaja geografia własti XIX – naczała XX wiekow
W. A.Pawłow: Gubernskije i ujezdnyje organy własti i politiczeskaja ssyłka w Rossijskoj Imperii
W. A. Skubniewskij, Ju. M. Gonczarow: Goroda Zapadnoj Sibiri wo wtoroj połowinie XIX – naczale XX w

Numer 36 (2008)

Ewa Jackowska:  Deportacja na Sybir – źródła podtrzymania
Grzegorz Kowalski:  Warunki życia codziennego na zesłaniu
Anna Milewska-Młynik:  Kolekcja sybiracka Muzeum Niepodległości w Warszawie
Irina Nikulina:   Polska diaspora na Ałtaju (lata 60. XIX wieku)
Jerzy Supady:  Stosunek obywateli polskich do okupantów sowieckich na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941
Muzeum Niepodległości - Kolekcja Sybiracka
Relacje z  zesłania
Edward Kuczyński: Wspomnienia łagiernika
Kronika
Agnieszka Grędzik-Radziak: Represje nauczycielskiej rodziny Żerebeckich
Regał z książkami
Witold Józef Kowalów (opr.): Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. Część 2
Andrzej Witos: Wszystko, co niosło życie. Wspomnienia
Jan Widacki (opr.): Kresy w oczach oficerów KOP
„Wrocławskie Studia Wschodnie” nr 11
Anna Kubajak: Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego
Antoni Lenkiewicz: Generał Władysław Anders (1892-1970)
Teresa Domaszewska: Zrównane z ziemią. Dzieciństwo w Serednem i we Lwowie

Numer 35 (2008)

Tomasz Augustynowicz:  Z posługą lekarską w Jakucji
Adam Czesław Dobroński:  Raport o Polakach na południu Kazachstanu
Edward Duchnowski:  Zbrodnia przeciw ludzkości. Świadkowie czasów opowiadają o deportacjach na Syberię
Dariusz Węgrzyn:  Górnoślązacy jako forma reparacji. Deportacje z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku
Mieczysław Wieliczko:  Uwolnienie Tadeusza Kościuszki z carskiego więzienia
Listy do redakcji
Relacje z  zesłania
Bronisław Grąbczewski: Kirgizi z doliny Wielkiego Ałtaju
Jan Belina: Ucieczka z kopalni
Kronika
Ewa Kurdas: Przystanek Czkałowo
Antoni Kuczyński: Polacy w guberni archangielskiej. Konferencja naukowa – Pułtusk 5 – 8 grudnia 2007
Ewa Ziółkowska: Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za 2007 rok
Janusz Kamocki: Wspomnienie z drogi
Krystyna Wilczyska: Stefan Przybylik – in memoriam
Zofia Helwing: Kaplica zesłańców sybiru im. św. Rafała – patrona Sybiraków
Adam Wołk: Wystawa „Katy” w Puławach
Regał z książkami
Czesław Malewski: Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki
Cecylia Riedl (red.): Przez Syberię na Ziemię Gdańską
Alina Jaroszewicz (red): „Echa Polesia”. Biuletyn oddziału brzeskiego Zjednoczenia Społecznego „Związek Polaków na Białorusi”
Jerzy Artur Kostecki: Polesie. Tango 1939 rok
Informacja o kwartalniku „Echa Polesia”
Barbara Zięba: Listy z Syberii

Numer 34 (2008)

Wstęp
Adam Czesław Dobroński:  W pamięci dzieci
Ewa Jackowska:  Deportacja na Sybir - psychiczne ślady cierpienia
Larysa A. Kutiłowa, Iraida W. Nam, Natalia I. Naumowa, Włodzimierz A. Safonow:  Polacy w guberni tomskiej. Kronika życia społecznego i kulturalnego (1893-1919)
Antoni  Lenkiewicz:  Konfederacja Barska (1768) po 240 latach
Swietłana A. Mulina:  Uczestnicy Powstania Styczniowego na Syberii – problemy adaptacji
Michał Pędracki:  Wpływ sylwetek zesłańców na stereotypy obrazy Polaka wśród współczesnych  Jakutów i Ewenków
Grzegorz Skrukwa:  Armia Andersa – nadzieja dla Polaków w ZSRR
Relacje z  zesłania
Jan Witort: Na weselu u Kazachów
Honorata Jaśkiewicz: Była mroźna zima
Kronika
Romana Łukasik: Moje wspomnienia wojenne
Jerzy Supady: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku”
Mieczysław Kopeć: Przywracanie pamięci
Maria Radomska: Testament zesłańca
Wiesław Krawczyński: Odsłonięcie pomnika pamięci gen. A.E. Fieldorfa „Nila” – Sybiraka
Wiesław Krawczyński: Gość z Moskwy
Zbigniew Wójcik: Sprawozdanie z prac Komisji Syberyjskiej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 2007 roku
Regał z książkami
E.Н. TyMаник: Александр Николаевич Муравьев: начало политической биографии...
Marek Zołoteński (red.): Wieczory polskie
Antoni Lenkiewicz: Kazimierz Pułaski (1745-1779). Dla uczczenia bohatera Polski i USA w 225. rocznicę śmierci...
Zapiski sybirskie Wandy Pelc i Genowefy Sadeckiej

Numer 33 (2008)

Gennadij P. Cwietkow: Sowieckie ustawodastwo i organy represji w latach 20-30. XX wieku
Ewa Jackowska:  Deportacja na Sybir - doświadczenie śmierci
Bohdan Kopeć:  Mój wrzesień 1939 roku
Antoni Kuczyński:  Gdzie step szeroki – z dziejów związków polsko-kazachskich Część III
Anna Milewska-Młynik:  Sołówki
Ewa Ziólkowska:  Pomnik bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie
Ryszard Reiff
Relacje z zesłania
W. S. Flisiński: Katastrofa
Stanisława Karaimowa: Moje życie
Kronika
Bronisław Przesmycki: Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz zachodniej Syberii. Konferencja naukowa, czerwiec 2007
Michał Bronowicki: Sprawozdanie z ekspedycji dokumentacyjnej na syberię
Janusz Kamocki: Próba uzyskania suwerennosci przez tatarstan
Irena Tańska: Miesiąc pamięci Golgoty Wschodu
Regał z książkami
Anna Anders-Nowakowska: Mój Ojciec Generał Anders
J. Fenc i inni (red.): Kwiecień – miesiąc pamięci Golgoty Wschodu we Wrocławiu
Franceska Michalska: Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce. Wspomnienia

Numer 32 (2007)

Uchwała Senatu RP w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa
Adam Wołk:  Inauguracja obchodów roku generała Władysława Andersa
Maria Radomska:  W 65. rocznicę rozkazu gen. Władysława Andersa o utworzeniu szkół junaczek i junaków w ZSRR
Ryszard Rybicki: Gen. Władysław Anders pro memoria. Życie i działalność
Andrzej Furier: Propaganda Polski Ludowej wobec gen. Władysława Andersa
Wojciech Narębski: Generał Władysław Anders - opiekun młodzieży żołnierskiej
Maria Radomska: Czołem Panie Generale! Wspomnienie
Stanisław Fudali:  Armia Andersa – nieosiągnieta Mekka
Barbara Patlewicz:  Ludność cywilna i sieroty polskie po „amnestii” 12 sierpnia 1941 roku
Ewa Ziółkowska: Ostatnia wielka rola Hanki Ordonówny
Andrzej Wojtaszak:  Armia polska w ZSRR
Zbigniew J. Wójcik: „Kołyma” Władysława Andersa
Wiesław Krawczyński:Wędrówka przez kolejne obozy
Relacje z zesłania
Adam Wołk: Sytuacja zesłańców w związku z tworzeniem Armii Polskiej na terenie ZSRR
Jan Zalewski: Stała się omyłka..
Wanda Myśliwiec: Na zesłaniu w Kazachstanie
Józef Włodek: Odmienne losy dwojga dzieci prof. Kazimierza Rogoyskiego
Kronika
Adam Wołk: Sztandar Sybiraków na Monte Cassino
Ryszard Rybicki: Obchody roku generała Władysława Andersa
Ryszard Rybicki: Jak ptaki z rozbitych gniazd...
Wiesław Krawczyński: BBC
Wiesław Krawczyński: Krakowskie spotkania kombatantów z okazji roku gen. W. Andersa
Mieczysław Wieliczko: Informacja o pomniku Ojca Św. na terenie seminarium metropolitalnego we Lwowie-BrzuchowicacH
Mieczysław Wieliczko: Kamień węgielny pod pomnik Jana Pawła II w wyższym seminarium duchownym archidiecezji lwowskiej
Ewa Ziółkowska: Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego
Ewa Ziółkowska: Żołnierzom generała Andersa
Mirosława Pałaszewska: Spotkanie w Muzeum Niepodległości
Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie dla Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm
Regał z książkami
Henryk Kocój: Plany rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791-1792
Teresa Tyszkiewicz: Archipelag śladów Boga
Jacek Pałkiewicz: Syberia – wyprawa na biegun zimna
Antoni Lenkiewicz: Polskie zmagania z Rosją sowiecką 1939-1989
Antoni Lenkiewicz: Naczelni wodzowie II Rzeczypospolitej

Numer 31 (2007)

Katarzyna Kość:   „Zesłani na zawsze…”  Stosunek deportowanych w latach 1940-1941 Polaków do śmierci i zmarłych rodaków
Antoni Kuczyński:   Gdzie step szeroki – z dziejów związków polsko-kazachskich.  Część II
Irina Nikulina:   Udział zesłańców polskich drugiej połowy XIX w. w badaniach naukowych Ałtaju
Listy do redakcji
Relacje z zesłania
Wiesław Krawczyński: Zostałem łagrowym muzykantem
Irena Przywecka (z d. Kubisiak): Na zesłaniu
Kronika
Listy z Syberii
Ewa Ziółkowska: Fotograf Kresów – Jan Bułhak
Ewa Ziółkowska: Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za 2006 rok
Ania Biazik: Muzeum Polskiego Dziedzictwa w Nowej Zelandii
Zbigniew Wójcik: Komisja Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
Helena Nikiel: Sybirak-senior w Gliwicach
Henryk Skirgajło: Wigilijne spotkanie
Rubina Kiemalowa: Losy moich rodaków
Ryszard Rybicki: Izba pamięci w szkole im. Sybiraków w Szczecinie
Kazimierz Stranc: 60 lat osadnictwa Sybiraków na Ziemi Gryfińskiej
Kazimierz Stranc: Szkoła w Radziszewie ma imię Małych Zesłańców Sybiru
Włodzimierz Kowalczyk: Nowa szkoła im. Zesłańców Sybiru
Wiesław Krawczyński: Gdzie prawda?
Regał z książkami
G.S. Bildziukiewicz:Żiwopisnyj albom s priłożenijem kratkogo opisanija zamieczatelniejszych widow i miestnostiej na bieregach r. Sziłki, Amura i Wostocznogo Okieana 1859.
Piotr Biliński: Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku
Seria wydawnicza: Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR
Jerzy Surwiło: Rachunków nie zamykamy
Stanisław Rymaszewski: W obronie zaginionych krzyży. Protest Sybiraka
Maria Dybowska: Zapisane w śniegu czyli polska wiedza o Kamczatce i sąsiednich wyspach
Michał Siewrug: Wilniana z Syberią w tle. Powieść biograficzno-wspomnieniowa

Numer 30 (2007)

Był wśród nas... 
Antoni Kuczyński:  Gdzie step szeroki. Z dziejów  związków polsko-kazachskich. Część I
Stanisław Ciesielski:  Polacy w Kazachstanie 1940-1946 
Ks. Błażej Michalewski:  Katecheza w czasach ks. Władysława Bukowińskiego i jemu współczesnych kapłanów  w Kazachstanie 
Anna Milewska-Młynik:  Czy Kazach może być aniołem? 
Grażyna Jonkajtys-Luba:  Z Augustowa do północnego Kazachstanu 
Zofia Helwing:  A wokół kazachstański step...
Kazimierz Burzyński:  Kazachstan oczami młodego zesłańca
Anna Milewska-Młynik:  Feliks Mostowicz i jego droga do polskości
Irina Nikulina:   Przyczynek do działalności oświatowej Polaków w latach 60-tych XIX wieku na terenie Zachodniej Syberii
Informacja o nowej książce wydanej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów
Relacje z zesłania
Adolf Januszkiewicz: Listy ze stepów
Aleksander Bem: Kirgiz i stepy
Kronika
Anna Milewska-Młynik: Kazachstańskie pamiątki w kolekcji Sybirackiej Muzeum Niepodległości
Ks. Witold Józef Kowalów: Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego
Zbigniew Wójcik: Pierwsza Komunia u ks. Władysława Bukowińskiego
Antoni Horodelski: Repatrianci w Niepołomicach
Bronisław Przesmycki: O deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu
Apel Związku Polaków w Kazachstanie...
Ewa Ziółkowska: Jasnogórskie skarby
Regał z książkami
Franciszek Bogusławski: Z kazachskich stepów do Sejmu RP
Jan Roy-Wojciechowski i Allan Parker: Polski Nowozelandczyk...
Bolesław Siergiejewicz Szostakowicz. K 60-letiju so dnia rożdienija...
S. Leończyk (red.): Istoria i kultura poljakow w Sibiri...
"My Sybiracy" – nr 17...
Aleksander Zatajewicz: 1000 pesen kazachskiego narodu
Z dziejów Polaków w Kazachstanie 1936-1956, Zbiór dokumentów z Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu
Adolf Januszkiewicz: Listy z Syberii

Numer 29 (2007)

Mariusz Chrostek: Ewolucja wygnańczej psychiki. Przyczynek do duchowego portretu dziewiętnastowiecznego zesłańca
Jurij M. Gonczarow: Polska rodzina na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Przemysław Nagel: Losy Polaków deportowanych do obwodu archangielskiego
Walery Skubniewski: Dom Handlowy "A. F. Poklewskiego-Koziełła Następcy”
Jerzy Supady: Cierpienie więźniów a lekarze GUŁagu w świetle literatury łagrowej
Relacje z zesłania
Adam Suzin: Wycieczka w stepy kirgiskie
Kronika
Maria Trella: Stowarzyszenie Sybiraków Polskich w Australii
Bronisław Przesmycki: Wystawa "Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego"
Bronisław Przesmycki: Odezwa "Ku uwadze Polaków">
Bronisław Przesmycki: Studium Europy Wschodniej
Adam Dobroński: Uzupełnienie do artykułu pt. Wywieziona do Maryjskiej ASSR,
Regał z książkami
Janusz Gwardiak: Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej 1794-1918
Feliks Trusiewicz: Duszohubka; Pokolenie; Pokolenie.Część druga