Poparcie dla Ukrainy
Proszę przeczytać uważnie i z refleksją

List Apel

We wrześniu 2019 roku obchodziliśmy 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich oraz Związku Radzieckiego na Polskę, natomiast w lutym 2020 roku minęła 80. rocznica pierwszej sowieckiej deportacji Polaków na Syberię. Wiele upłynęło lat od tamtych tragicznych wydarzeń, sporo się wydarzyło, setki tysięcy z tych, którzy przebywali wówczas na zesłaniu juz zmarło, a dzisiejsi członkowie Związku Sybiraków to w większości Ci, którzy w chwili deportacji zaliczani byli do dzieci i młodzieży. Chociaż żyjemy obecnie w innej rzeczywistości należąc do wspólnoty wolnych krajów Europy staramy się poprzez publikacje w "Zesłańcu" przywracać pamięć o tamtych latach pogardy.

Tematyka ta we współczesnych badaniach historycznych jest stale obecna, a kwestie te były przedmiotem ważkich, acz kontrowersyjnych nieraz publikacji dotyczących liczby deportowanych wówczas Polaków. Ale co nie jest kontrowersyjne, to fakt, że wśród zesłanych rodzin było wiele dzieci. Dzisiaj częstokroć schorowani z sybirska traumą tworzą oni przeważającą społeczność w łonie Związku Sybiraków. To własnie losom wywiezionych wówczas dzieci chcemy poświęcić kolejny numer "Zesłańca". Wiele z nich mieszka dzisiaj w Polsce, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz różnych krajach świata. Zwracamy się zatem do indywidualnych Darczyńców oraz Oddziałów i Kół Terenowych o wsparcie finansowe tego zeszytu.

Parę lat temu jeden numer "Zesłańca" poświęciliśmy naszym Matkom, pełnym troski o swe dzieci, mocnym, mocą wiary, ufnym wobec nadziei w przetrwanie syberyjskiego zesłania, chroniącym swe dzieci przed złem, wynarodowieniem, głodem i pogardą. Wiemy, że tematyka ta we współczesnych mediach nie jest modna, mimo to staramy się ukazywać nasze zesłańcze szlaki, polski etos oraz to, że na przekór zesłaniom z okresu zaborów dali Polacy tej ziemi swój trud, wiedzę i umiejętności. W listach napływających do redakcji czytelnicy akceptują taki program ideowy "Zesłańca" i podpowiadają nam tematy mające integrować nasze sybirackie środowisko. Tematem tym jest los dzieci na zesłaniu. Prosimy zatem o przekazanie na ten "dziecięcy" numer "Zesłańca" zasiłku finansowego na konto:

Zarząd Główny Związku Sybiraków
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 85-1020-1013-0000-0502-0149-8617

Wiesław Krawczyński
Przewodniczący Rady Naukowej
Zarządu Głównego Związku Sybiraków